Toiminta-ajatuksemme

Lapin MS-yhdistyksen tarkoituksena on MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien tukeminen sekä hoidon, kun-toutuksen ja liikunnan harrastamisen edistä- minen että sairau-desta, yhdistystoiminnasta ja koulutuksista tiedottaminen.

  • Kannustamme jäseniä aktiiviseen elämään ja toimintaan sairauden tuomista rajoituksista huolimatta..
  • Kehitämme erilaisia toimintamuotoja huomioiden mahdollisimman hyvin laajan toimialueemme.
  • Erityisesti pyrimme tavoittamaan syrjäytymisvaarassa olevia sekä nuoria.
  •  Edunvalvonta ja sairastavien sekä heidän omaisten oikeuksien puolustaminen on tärkeällä sijalla toiminnassamme.
  • Kiinnitämme huomiota jäsenistömme tasavertaiseen kohteluun ja ympäristön esteettömyyteen.

Omais- ja kannattajajäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Sairaus koskettaa aina koko perhettä ja elinympäristöä. Yhteistyö-tä tehdään eri kansanterveys- ja neurologisten vammaisjärjestö-jen kanssa.