NEUVONTA

Kysy lisää

neuroliitto

www.neuroliitto.fi/neuvonta

Vastauksia sosiaaliturvaan, terveyspalveluihin ja tukitoimiin liittyviin kysymyksiin saa neuroliiton valtakunnallisesta Norma-neuvontanumerosta 040 528 7888 ma–to klo 9–12.

Puheluihin vastaavat liiton järjestösuunnittelijat ja sosionomit. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen norma@neuroliitto.fi. Vastaus lähetetään kysyjän sähköpostiin. Sähköpostilla tulleisiin viesteihin vastaavat neuroliiton sosionomit, järjestö- ja erikoissuunnittelijat sekä lakimies.

Sairauden hoitoa koskevissa kysymyksissä tulee kääntyä hoitavan lääkärin tai MS-hoitajan puoleen.

neuroliiton Usein kysyttyjä kysymyksiä -otsikon alle on koottu neuvontapalveluumme tulleita kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Työllisyyttä, liikuntaa, oikeusturvaa tai harvinaisia neurologisia sairauksia koskevissa erityiskysymyksissä voi ottaa yhteyttä suoraan kunkin alan asiantuntijaan neuroliitossa.

neuroliiton neuvontapalvelut ovat maksuttomia ja tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, heidän läheisilleen ja alan ammattilaisille.

***

Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän

KUNTOUTUSOHJAAJA

Antaa henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja henkistä tukea neurologista sairautta sairastaville sekä heidän läheisilleen kaikissa sairauteen liittyvissä asioissa.

YKSILÖ- JA PERHEKOHTAINEN OHJAUS / NEUVONTA

Antaa tietoa yleisestä sosiaaliturvasta, lainsäädännöstä sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Arvioi palvelujen tarvetta, ohjaa palveluiden käytössä ja tarvittaessa auttaa myös konkreettisesti palveluiden hakemisessa sekä ohjaa yhteydenpidossa viranomaisiin ja vammaisjärjestöihin ym.

Antaa tietoa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssitoiminnasta.

Toimintamuodot:

  • Puhelinneuvonta
  • Kotikäynnit
  • Poliklinikkakäynnit

Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä asiakas itse, hänen omaisensa, terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijä tai muu henkilö.

Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Toimialueena Lapin sairaanhoitopiirin 15 kuntaa.

Yhteistyötahot:
Kuntien sosiaali- ja terveystoimet
Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Vapaaehtoisjärjestöt mm.:
Lapin Muistiyhdistys ry. Lapin aivohalvaus- ja afasiayhdistys, Lapin neuroyhdistys, Neuvokas ja Parkinson yhdistys ry

YHTEYSTIEDOT:

Kuntoutusohjaaja Tuula Storhammar
Tavoitettavissa:
ma–to klo 8–16
pe klo 8.00 -14.15
016-328 4904 / 040-5904689

LAPIN KESKUSSAIRAALA
PL 8041
96101 ROVANIEMI
(toimisto on neurologian poliklinikalla, 3.kerros)
 

Lisätietoa: www.lshp.fi