NEUVONTA

Kysy lisää:

Asiantuntijat

Neuroliiton erikoissuunnittelijat ovat asiantuntijoita, jotka tuntevat oman alansa perinpohjin. Heidän antamansa neuvontapalvelut on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville sekä heidän läheisilleen. Asiakkaalle maksutonta neuvontaa annetaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse. Katso lisää täältä

Neuroneuvonta

Vastauksia sosiaaliturvaan, tukitoimiin, työelämään ja hakemuksiin liittyviin kysymyksiin saa valtakunnallisesta Neuroneuvonnasta puhelimitse tai sähköpostilla. Neuroneuvontaan tulleita kysymyksiä ja vastauksia niihin on koottu myös tänne. Kysymyksiin vastaavat Neuroliiton sosionomit, jotka tarpeen mukaan hyödyntävät myös muiden ammattilaisten asiantuntemusta. 

Neuroneuvonta

ma–pe klo 9–12

Puh. 040 528 7888

info@neuroneuvonta.fi

Puhelun hinta on normaali matkapuhelin- ja paikallisverkkomaksu (mpm/pvm). Sairauden hoitoa koskevissa kysymyksissä tulee kääntyä terveydenhuollon ammattilaisten puoleen.

Neuroneuvonta tunnettiin aiemmin nimellä Norma-päivystys. Palvelu on sama tuttu, mutta sen kohderyhmää ovat nyt MS-tautia ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien lisäksi myös Aivoliiton ja Parkinson-liiton kohderyhmät.

 

***

Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän

KUNTOUTUSOHJAAJA

Antaa henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja henkistä tukea neurologista sairautta sairastaville sekä heidän läheisilleen kaikissa sairauteen liittyvissä asioissa.

YKSILÖ- JA PERHEKOHTAINEN OHJAUS / NEUVONTA

Antaa tietoa yleisestä sosiaaliturvasta, lainsäädännöstä sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Arvioi palvelujen tarvetta, ohjaa palveluiden käytössä ja tarvittaessa auttaa myös konkreettisesti palveluiden hakemisessa sekä ohjaa yhteydenpidossa viranomaisiin ja vammaisjärjestöihin ym.

Antaa tietoa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssitoiminnasta.

Toimintamuodot:

  • Puhelinneuvonta
  • Kotikäynnit
  • Poliklinikkakäynnit

Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä asiakas itse, hänen omaisensa, terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijä tai muu henkilö.

Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Toimialueena Lapin sairaanhoitopiirin 15 kuntaa.

Yhteistyötahot:
Kuntien sosiaali- ja terveystoimet
Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Vapaaehtoisjärjestöt mm.:
Lapin Muistiyhdistys ry. Lapin aivohalvaus- ja afasiayhdistys, Lapin neuroyhdistys, Neuvokas ja Parkinson yhdistys ry

YHTEYSTIEDOT:

Kuntoutusohjaaja Tuula Storhammar
Tavoitettavissa:
ma–to klo 8–16
pe klo 8.00 -14.15
016-328 4904 / 040-5904689

LAPIN KESKUSSAIRAALA
PL 8041
96101 ROVANIEMI
(toimisto on neurologian poliklinikalla, 3.kerros)
 

Lisätietoa: www.lshp.fi